Relaxerende handmassage

Deze massage is een zachte, ontspannende massage van de handen.

De handmassage is een vorm van massage die eigenlijk bij iedereen gegeven kan worden. Wanneer een andere vorm van massage om te relaxen niet toegepast kan worden, is deze massage ideaal om een moment van rust en ontspanning te creëren.

Ook ideaal om ouderen en kinderen te laten genieten en tot rust te komen.

Onze handen nemen een belangrijke plaats in in ons leven. Ze staan voor handelen en het uitvoeren van onze gedachten en plannen m.a.w. onze daadkracht. Onze handen staan ook in verbinding met ons hart. We leren emoties en gevoelens die loskomen te hanteren en om te zetten in daden.

In onze handen zijn net zoals in onze voeten reflexpunten aanwezig die in verbinding staan met diverse organen, klieren en andere delen in je lichaam. Door deze reflexpunten te masseren, wordt er een invloed uitgeoefend op deze plekken in je lichaam en gaat de energie weer beter stromen.

> Maak nu een afspraak <

In sommige omstandigheden is het beter om je niet te laten masseren. Lees verder wanneer een massage niet aangeraden is.